CÈL·LULES DE PALETITZACIÓ (CEL-PAL)

Sector Làctic

Descripció

Cèl·lula per paletitzar diferents models de motlles de formatge i també col·locació de separadors de planxa metàl·lica entre pisos per un correcte premsat del producte.