CÈL·LULES DE PALETITZACIÓ (CEL-PAL)

Sector Cartó ondulat

Descripció

Cèl·lula per paletitzar diferents formats de caixes plegades de cartró ondulat.