CÈL·LULES DE PALETITZACIÓ (CEL-PAL)

Sector càrnic

Descripció

Cèl·lula per despaletitzar i paletitzar de caixes amb producte congelat, apilant els separadors en un palet, paletitzant les caixes en un altre, opció de remuntat de palets, control de traçabilitat de les caixes, apiladors i desapiladors de palets de diferents formats per recollir palets o subministrar palets a la cèl·lula, enfardador, bàscula per pesatge de palets acabats i possibilitat de connexió amb sistema informàtic del client.