CÈL·LULES DE PALETITZACIÓ (CEL-PAL)

Sector Sistemes de connexió i injecció

Descripció

Cèl·lula connectada amb el sistema informàtic del client per la gestió de tant de les caixes que s’han de guardar en els magatzems automàtics com per la gestió de les paletitzacions a realitzar.

La cèl·lula rep les caixes que arriben de producció, verifica el pes de cada una d’elles, entra la caixa en el mini load corresponent, demana les caixes a paletitzar, etiqueta cada una de les caixes i realitza el palet corresponent, amb opció de realitzar Picking.